English | Srpski

Kredit za polovne automobile u dinarima

Findomestic kredit se odobrava...

 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate

Uz uslove...

 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci*
 • Godišnja promenljiva NKS: 18,50%**
 • Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila  i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000 RSD)
Primer FINDOMESTIC AUTO KREDITA ZA POLOVNA VOZILA u dinarima
 Iznos kredita 400.000,00 RSD 
 Rok otplate 60 meseci 
 NKS promenljiva 18,50% 
 Iznos naknade 8.000,00 RSD 
 Trošak menice 50,00 RSD 
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 
 RATA 10.471,81 RSD 
 EKS od 21,29% 
 Ukupan iznos kredita sa kamatom
628.308,60 RSD 

*Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 14,50%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti Referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 28.06.2017
EUR 121.3203
USD 106.8996
CHF 111.2928
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000