English | Srpski

Kredit za nove automobile u dinarima

Findomestic kredit za automobile Vam omogućava da do novog vozila dođete:
 
  • BEZ obaveznog učešća
  • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
  • BEZ obaveze prenosa plate
  • BEZ žiranata
Kao vodeći u oblasti auto kredita, sa zadovoljstvom vam nudimo najekonomičnije pravce za dolazak do cilja:
 
  • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
  • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
  • Rok otplate od 12 do 60 meseci
  • Godišnja promenljiva NKS: 16,50%*
  • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
  • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila  i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
 
Primer FINDOMESTIC AUTO KREDITA ZA NOVA VOZILA u dinarima
 Iznos kredita 600.000,00 RSD
 Rok otplate 60 meseci
 NKS promenljiva 16,50%
 Iznos naknade 12.000,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 RATA 15.045,72 RSD
 EKS od 18,89%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom
902.743,20 RSD
 
* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 12,50%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti Referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
 

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 22.04.2017
EUR 123.5398
USD 115.2424
CHF 115.3823
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 11.04.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000