English | Srpski

2013. godina

 
31.12.2013. godine
 
 
30.09.2013. godine

Bilans stanja na dan 30.09.2013.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013.


30.06.2013. godine

Bilans stanja na dan 30.06.2013.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2013. do 30.06.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2013. do 30.06.2013.
Objavljivanje podataka i informacija Banke na dan 30.06.2013. godine


31.03.2013. godine

Bilans stanja na dan 31.03.2013.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2013. do 31.03.2013.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2013. do 31.03.2013.


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 22.04.2017
EUR 123.5398
USD 115.2424
CHF 115.3823
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 11.04.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000